Allt om natur och hembygd

På denna hemsida har det samlats information för dig som är intresserad av hembygden och naturen omkring. För den friluftsintresserade spelar hembygdsföreningarna en viktig roll. Det kan vara en plats för att möta likasinnade, om du vill ha sällskap vid fiske och jakt är det ett bra ställe att söka sig till. Indirekt är också hembygdsföreningen viktig för dig som är intresserad av att ströva omkring, campa, plocka bär eller jaga i naturen, för att hembygdsföreningarna arbetar för att värna om naturen och bevara den som den är, så att du kan fortsätta röra dig fritt i en oförstörd natur. Framför allt är det förstås också en förening för dig som är intresserad av bygdens historia och kultur.

På denna hemsida kan du läsa om flera olika hembygdsföreningar och deras historia samt deras insatser för att bevara naturen, och deras aktiviteter i naturen, som till exempel utflykter, slåtter och kulturvandringar. Ett exempel på detta är Ödenäs hembygdsförening där ängsmarkerna har bevarats sedan 1800-talets mitt och där slåtter är en årlig aktivitet som anordnas av hembygdsföreningen.

Du kan också läsa om vad du kan tänka på när du är ute och vandrar och campar i naturen och bland kulturminnen och hembygdsgårdar. Genom allemansrätten finns det riktlinjer som ger dig både rätt att till exempel beträda privat mark, men också ger dig begränsningar, till exempel att du inte får beträda privat tomt. En speciell avdelning lämnas åt Kvarsebos fiskeri genom tiderna och Dalarnas hembygdsförbund. Dalarnas hembygdsförbund bildades samtidigt som Sveriges hembygdsförbund, som är en organisation som förenar de olika hembygdsföreningarna i Sverige.