Hembygdsföreningarna och friluftslivet

På 70-talet bildades det många hembygdsföreningar som en motreaktion på att kommunerna ville riva kulturbyggnader, häva naturreservat eller bygga nya bostäder eller industrier i naturmiljöer. Hembygdsföreningarna har sedan dess på många platser kämpat för att bevara kulturmiljön och förhindra att kulturminnen och natur exploateras. Dessa hembygdsföreningar brukar också anordna vandringar och utflykter för sina medlemmar och utomstående i naturen.

Dock har hembygdsföreningar funnits mycket längre än så. Skansen i Stockholm och Kulturen i Lund var två friluftsmuseum som avsåg att värna om den folkliga kulturen, och inspirerade till skapandet av friluftsmuseum och hembygdsgårdar runt om i landet. Kulturen och Skansen grundades på 1890-talet. Leksands hemslöjd grundades 1904 och i samma veva även Dalarnas hembygdsförbund, och dessa var pionjärer. Snart bildades det många hembygdsföreningar runt om i landet. Många ansåg att i takt med att industrialiseringen spred sig, förlorades bygdekulturen, tradition och kunskap som fanns i denna kultur.

En del i hembygdsföreningarnas miljöarbete kan vara att bevara fiskebestånd eller jaktbestånd. Det betyder att man värnar om sjöar och marker och människans inverkan på dessa. När det gäller fiskeriet kan man begränsa fiskandet utan att behöva förbjuda det helt. Ofta behövs ett fiskekort för att fiska, ett tillstånd som man köper på orten. Det finns ibland också regler om vilka fiskeredskap som får användas och hur stora fiskarna måste vara för att man ska få ta upp dem, samt vilka typer av fiskar som får fiskas upp.

När det gäller jaktbestånd är det reglerat hur många djur som du får skjuta, för att hindra att balansen i ekosystemet förstörs. Samtidigt kan jakt förordas för att i sig skydda såväl vissa arter som boskap eller människor. I detta sammanhang kan hembygdsföreningarna ha en roll i att bevara naturen och kulturen i bygden, så att det kan fortsätta att fiskas och jagas i bygden, såsom det gjorts i århundraden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *