Fristads Hembygdsförening

I södra delen av Sverige hittar du Fristadsbygden, som är en kulturbygd som lämpar sig för friluftsliv med sina sjöar, vattendrag och marker där du kan sätta upp ditt tält. Hembygdsföreningen anordnar tipspromenader med jämna mellanrum, så att du kan komma ut och få frisk luft och känna doften av skog.

Vid sjön Viskan, som ligger i Fristad, finns det en plats som heter Mölarp. Här finns ett naturreservat där du kan hitta stora bestånd av backsippor och den ovanliga silvertisteln. Forsärla och strömstare är två fåglar som ornitologiskt intresserade har intresse av. Viskan lämpar sig för fiske, men ingår i ett fiskevårdsområde, vilket gör att särskilda regler för fiske gäller. Bland annat finns det minimimått för att ta upp lax, öring och ål, samt en begränsad tidsperiod på året för lax- och öringsfiske. Endast handredskap är tillåtna och fiskekort krävs.

En återkommande aktivitet är vandring på Kulturstigen, som anordnas av hembygdsföreningen. Kulturstigen tar dig genom Fristadsbygden på en 6.6 km lång slinga (med möjlighet till genvägar) och börjar vid minnesstenen över Älvsborgs Regementes tid, och passerar sedan 32 platser med historiska minnen. Dessa kan du läsa om i ett häfte, eller bli varse om när du går en anordnad vandring med guide. Missa inte Enehagen som var ett torp som från början blev kvar som ett undantag när Nils Andersson sålde sin gård 1831.

En unik spelman som kom ifrån Fristad, eller i alla fall runt Sjuhäradsbygden, var spelmannen Carl Johan Andersson. Han är unik genom sin speciella spelstil som, vilket i sig är unikt, blev inspelad på fonograf. Han som spelade in hette Yngve Laurell, var etnolog och kom från Rångedala, och var en av de första i världen som dokumenterade och spelade in folkmusiker. Riksspelmannen Jenny Elisabeth Gustafsson skriver om dessa män och har noterat samt analyserat spelstilen som Carl Johan Andersson hade. Självklart framför hon dennes låtar regelbundet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *