Fisket i Kvarsebo hembygdsförening

I Kvarsebo har fisket varit en central aktivitet för överlevnaden av bygdens medlemmar under tusentals år. Detta är något som entusiaster i hembygdsföreningen forskat och skrivit om. Kanske bodde det folk som fiskade i trakten redan för 9000 år sedan. Detta antyder fornlämningar efter boplatser vid Nävsjön. Under stenåldern använde man sig troligtvis av bland annat harpuner för att jaga säl, samt för fiske på grunda vatten av fiskar som flundror och öring. Fornlämningar på andra håll i landet visar också på att pilbåge och ljuster även användes för fiske i grunda vatten. Primitiva former av nät lär också ha använts, tillverkade av till exempel bast från vide eller lind. Krokar av ben har också hittats, som antyder vilka fiskesätt som användes på denna tid.

För 4000 år sedan skedde en förändring i Kvarsebo som innebar att jaktboplatser och fiskeboplatser försvann. En teori är att Kvarsebo-borna vid denna tid övergick till åkerbruk och skötsel av boskap som huvudsaklig näringssyssla, samt flyttade till andra platser där förutsättningar för denna typ av liv passade bättre.

Från slutet av 1700-talet och framåt finns dokumenterat att det fiskades strömming i större mängder. Med strömmingsskötar, skottnät och sättnät fiskades strömmingen upp och var huvudnäring för många invånare i regionen.

Under 1900-talet fortsatte strömmingsfisket som det mest kommersiellt gångbara fisket. För hushållets väl och ve fiskades även andra arter, framför allt fjällfisk som abborre, gös och sik. När det gäller strömmingsfiske var tiden från maj till midsommar en viktig tidpunkt. Då strömmingarna gick in i Bråviken för att leka. Även tidsperioden från augusti till sent inpå hösten var en bra fiskeperiod, då strömmingen återigen gick in i Bråviken för att leka. Denna Bråvikströmming som fiskades på hösten var berömd för sin smak, en mindre och utsökt strömming. En annan specialitet från Kvarsebo var romströmmingen, som exporterades ända till Japan under ett antal år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *