Camping intill hembygdsgårdar

Camping är en aktivitet som passar utmärkt för den som turistar i Sverige. Detta inte bara för att Sverige är ett så vackert land med många skogar, sjöar och vattendrag där det kan vara magiskt att sätta upp sitt tält. Det är också för att Sverige har principer som benämns som “Allemansrätten”, som innebär att du får uppehålla dig i och passera privat mark, utan speciellt tillstånd. Så med dina friluftsbyxor med stretch från T&P kan du lugnt gå runt i skogarna, plocka svamp och bär med rätten på din sida.

När du campar i naturen får du sätta upp ditt tält på annans mark, men du får inte beträda någons tomt, det kan till och med vara hemfridsbrott. Här är det alltså viktigt att göra skillnad på mark och tomt. En tomt är den areal som hör till ett bostadshus, och det kan utgöras av en gårdsplan eller liknande. På 60-70 meters avstånd är det ofta lugnt, men det beror mycket på hur huset eller gården ser ut. Det kan vara ett mindre område (som ofta är vid bostadshus och ekonomibyggnader som stall) eller större område (vanligt för till exempel slott och herrgårdar), och bara för att det inte finns något stängsel betyder det inte att tomten får beträdas hur som helst.

Å andra sidan betyder detta för friluftsmänniskan också att det utanför en tomt finns få rättigheter för markägaren att hävda. Att du sätter upp ett tält ett dygn eller flera på dennes mark är något som du har rätt till. Det gäller förstås även marker som tillhör hembygdsföreningar, och hembygdsgårdar. Du har normalt sett också rätt att använda någons badbrygga när den inte är där.

Allemansrätten innebär också att du inte får skada naturen när du passerar eller uppehåller dig på en plats. Till exempel får du inte passera genom plantering eller åkermark och du får inte beträda någons tomt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *